Under oktober och November utförde vi i två omgångar tunga cisternlyft vid indunstningen på Korsnäs med vår 500 tons larvkran. Den tyngsta cisternen vägde 120 ton. Eftersom det var stora radier var maskinen utrustad med superlift och motviktsvagn, vilket gjorde att man kunde spara många montagetimmar. Uppdraget omfattades även av cisterntransporter från hamnen vid Granudden till montageplats. För övrigt användes teleskopkranar från 80 ton upp till 200 ton.