Extra utrustning

Mobilkranar

 • Fjärrmanövrerat hydrualaggregat
 • Gripskopor
 • Kommunikationsradio
 • Pallgaffel
 • Lyftok
 • Personkorgar
 • Stockmattor
 • Slodor
 • Fjärrmanövrerade mobilkranar( vissa modeller )
 • Höjbara hytter( 8 m )vissa modeller
 • Skivgaffel

Betongpumpar

 • Betongpumpar
 • Specialslangar
 • Undervattensventil

Hyresvilkor

Allmänna Skandinaviska kontraktsbestämmelser för mobilkranarbete (ASKOM 09)
Här kan du ladda ner hyresvillkoren i respektive språk: